Homeopathisch centrum Antwerpen - Medische groepspraktijk

Artsen

Dr. Léon Scheepers

cgsi_4d0742fe5754465867795ad66eb70028-81b088106a2120cc8aa2308f8f0d6b37.img

Adresgegevens

Straat: Boekenberglei

Nummer: 191

Postcode: 2100

Stad: Antwerpen

Contacteer Dr. Léon Scheepers

Email adres:

Telefoonnummer: 03 321 64 44

Fax: 03 366 12 23

Maak online een afspraak met Dr. Léon Scheepers

Het maken van afspraken online met Dr. Léon Scheepers is alleen mogelijk voor bestaande patiënten.
Nieuwe patiënten maken een eerste afspraak door elke morgen tussen 10h00 en 11h00 te telefoneren met het secretariaat.

U gebruikt UITSLUITEND de afspraak mogelijkheden die bij Dr. Léon Scheepers vrij staan.
Bij afwezigheid van Dr. Léon Scheepers kunt u een afspraak maken bij één van de collega's, maar dit enkel NA telefonisch contact via het secretariaat of via de dokter van wacht van die dag die bereikbaar is via het nummer van Dr. Léon Scheepers.


Vraag uw gebruikersnaam en wachtwoord aan de secretaresse.

U krijgt een bevestiging per mail van uw gemaakte afspraak.


Indien de agenda online volgeboekt staat, kunt u uiteraard nog altijd telefoneren voor het maken van een afspraak.


Hier vindt u de online agenda.

Telefoon uren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8.00 - 8.30
13.30 - 14.00
16.00 - 16.30  

8.00 - 8.30
13.30 - 14.00
16.00 - 16.30

8.00 - 8.30
13.30 - 14.00
16.00 - 16.30

8.00 - 8.30

8.00 - 8.30

Afwezigheden

BRENG ALTIJD UW IDENTITEITSKAART MEE

AFWEIG 27/8 EN 28/8/2020

VAKANTIE donderdag 10/9 t/m vrijdag 2/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Dr. Léon Scheepers (hierna “ik/mij” genoemd), vertegenwoordigd door BVBA Scheepers L. Huisarts, hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik verwerk uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Ik houd mij aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiënten rechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door CGM CompuGroup Medical Belgium, Brusselsesteenweg 283 B10, 9230 Wetteren, met ondernemingsnummer BE0437.432.881, hierna “CGM” genoemd en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoons – en gezondheidsgegevens worden door mij verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f).Ik houd mij aan de wettelijke verplichtingen die mij als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en ben onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Uw persoons – en gezondheidsgegevens worden opgeslagen in een elektronisch medisch dossier (EMD), zijnde WINDOC geleverd door de bovenvermelde firma CGM. Tussen mijzelf als gebruiker en CGM is een verwerkingsovereenkomst gesloten in verband met de gegevensbeschermingswetgeving. Mijn paswoord voor dit programma wordt versleuteld opgeslagen zodat het voor derden niet mogelijk is dit paswoord terug te vinden in de databank. Verder sluit het EMD zich automatisch af nadat er 15 minuten niet meer in gewerkt is geweest. Om het programma terug te openen moet ik elke keer opnieuw het versleutelde paswoord inbrengen.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers op het secretariaat (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners werkzaam in onze Medische Groepspraktijk H.C.A., gelegen Boekenberglei 191, 2100 Deurne, zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen. Zowel medewerkers op het secretariaat als de andere zorgverleners werkzaam in onze groepspraktijk zijn op de hoogte van deze privacyverklaring en hebben een contract ondertekend waarin zij verklaren deze verklaring te respecteren.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die ik van u verwerk, worden enkel gedeeld met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt en dit in het kader van uw gezondheidszorg of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners op het Collaboratief Zorgplatform (COZO). Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens via het Collaboratief Zorgplatform (COZO). U kan deze gegevens opvragen en inkijken. In bepaalde gevallen kan u vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dr. Léon Scheepers
Vertegenwoordigd door BVBA Scheepers L. Huisarts
Maatschappelijke zetel Boekenberglei 194, 2100 Deurne.Maak een afspraak

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Homeopathisch centrum Antwerpen

Doctors

De groepspraktijk

De groepspraktijk is gegroeid in de loop van de jaren vanuit een solopraktijk gestart in 1982 op de Boekenberglei 194.

In 1991 verhuisde de praktijk naar het nieuwe praktijkhuis gelegen Boekenberglei 191.

Momenteel zijn er 4 artsen werkzaam in de praktijk en 9 paramedici waarvan twee extra-muros. Verder zijn er 2 secretaresses namelijk Ava Van Daele en Lieve Motté.

Lieve staat ook in voor de technische en praktische ondersteuning van de praktijk.