Homeopathisch centrum Antwerpen - Medische groepspraktijk

Het concept


Werken in een groepspraktijk levert een aantal voordelen op

Door te werken in groep zijn wij in staat om ons te laten ondersteunen door een secretariaat. 

De dokters kunnen een eigen weekendwachtdienst van de praktijk organiseren.

Elke dinsdag is er een teamvergadering van 11h30 tot 12h30.De dokters bespreken onder elkaar problemen van de dagdagelijkse praktijk onder de vorm van intervisie. Verder worden hier congreservaringen uitgewisseld.
Ook gebeurt tijdens deze vergadering uitwisseling van gemeenschappelijke patiënten tussen dokters en paramedici. Homeopathisch centrum Antwerpen

Doctors

De groepspraktijk

De groepspraktijk is gegroeid in de loop van de jaren vanuit een solopraktijk gestart in 1982 op de Boekenberglei 194.

In 1991 verhuisde de praktijk naar het nieuwe praktijkhuis gelegen Boekenberglei 191.

Momenteel zijn er 4 artsen werkzaam in de praktijk en 11 paramedici waarvan twee extra-muros. Verder zijn er 2 secretaresses namelijk Ava Van Daele en Lieve Motté.

Lieve staat ook in voor de technische en praktische ondersteuning van de praktijk.

INFOAVOND HOMEOPATHIE
Maandag 17 december 2018 om 19u30
Vergaderruimte Medische Groepspraktijk HCA
Boekenberglei 191, 2100 Deurne
Programma
Hoe werken wij als arts-homeopaat
Pauze met sessie stoelyoga door Jozefien Scheepers
Homeopathie en de boze buitenwereld
Wat met de wet Colla
Pauze met sessie samenzang met Valerie Van Roey
U bent de kritische massa
Tijdschrift online  “Homeopathisch Bekeken”
Belang patiëntenvereniging “Pro Homeopathica”
Inschrijven op:
Léon Scheepers